Bli med å gjøre Livestockfestivalen enda bedre!

Vi i Livestock er alltid glade for konstruktive tilbakemeldinger og innspill slik at vi kan gjøre Livestockfestivalen enda bedre! Derfor har vi i år laget en publikumsundersøkelse for å gjøre det enklere for publikummet vårt, enten du var på Livestock 2023 eller ikke, å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Undersøkelsen kan enkelt besvares selv om du ikke var på Livestock 2023, og den er helt anonym. 
Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen og hjelpe oss med å bli enda bedre! På forhånd takk!