Miljø og samfunnsansvar

Livestockfestivalen er bevisst vårt samfunnsansvar, og har et mål om å tenke bærekraft i alt vi gjør og utvikler. Vi har vår egen miljøansvarlig, og vi er godt i gang med å utarbeide en egen miljøstrategi for festivalen.

 

Foto: Ole Martin Andreassen

Hva gjør vi for miljøet?

Både musikkfestivalen Livestock og barnefestivalen Kalvstock har i alle år hatt stort fokus på gjenbruk. Vi har snekret egne bord, benker og skilt av overskuddsmateriale som vi lagrer på et tørt sted gjennom vinteren og bruker om igjen. Dette er ikke bare positivt for miljøet, men også lommeboka vår, noe som gjør at vi kan gi enda bedre opplevelser til vårt publikum! 

En av grunnpilarene i Livestocks drift er samarbeidet med lokalsamfunnet og lokalt næringsliv. Dette er nedfelt i vår strategi, og vi er dermed forpliktet til å bruke lokale samarbeidspartenere såfremt det ikke går ut over kvalitet. Og det gjør det sjelden! Markedsføringsbyrået Haus er et eksempel på en lokal samarbeidspartner vi har hatt gjennom mange år, som alltid leverer tjenester av ypperste kvalitet. 

Vi er heldige som har mange samfunns- og miljøengasjerte samarbeidspartnere i vårt lokalsamfunn. Vårt gode samarbeid med FIAS bidrar til god avfallshåndtering. I 2023 gir vår samarbeidspartner, Tronfjell Maskin AS, oss tilgang til tre elektriske varebiler. Dette hjelper oss med å kutte store mengder CO2-utslipp under opprigg, avvikling og nedrigg. I tillegg er vår trofaste hovedsponsor Nord-Østerdal Kraftlag og Klive viktige bidragsytere på miljøfronten, da de har hjulpet oss med å bygge ut strømforsyningen på festivalområdet. Etter 15 år ble vi med hjelp av NØK og Klive endelig uavhengig av dieselaggregater, og nå er vi en 100% strømforsynt festival! 

Livestock satser også på kollektivtransport til og fra festivalen, et viktig tiltak både for klima, miljø og ikke minst sikkerhet. Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig publikummere kan ta buss eller tog til Livestock, og vi setter derfor opp egne bussruter. Du kan finne informasjon om busstilbudet til festivalen her.   

Nytt for 2023, er vår satsing på second hand merch, og vi bestiller inn begrenset antall nye merch-artikler. De plaggene vi bestiller inn nytt, søreger vi for har en klassisk design, som kan brukes gjennom mange år – og brukes opp.  

Vi ønsker også å inspirerer publikum og samarbeidspartnere til å ta valg som er gode både for planeten vår og menneskene som bor her. Vi jobber årlig med å engasjere publikum på campingen til å ta med seg alle eiendeler hjem, og vi finner stadig på nye løsninger som skal gjøre det lettere for publikum å sortere avfallet sitt. På barnefestivalen Kalvstock stimulerer vi barna til engasjement rundt klima- og miljøspørsmål gjennom lek. Vi har for eksempel utviklet vårt eget søppelmonster, der barna lærer å sortere søppel. 

Fem tips for å bli en mer miljøvennlig festivalgjenger

  • Ta med deg alle eiendeler hjem slik at du kan bruke det igjen på andre festivaler.  
  • Ta buss til og fra festivalen! 
  • Sorter søpla di der du har mulighet til det. 
  • Rydd opp etter deg.  
  • Handle alt du trenger til festivalen lokalt.